Firma myover40 international poszukuje partnera do współpracy

Firma myover40 international poszukuje partnera do współpracy

Firma myover40 international poszukuje partnera do współpracy w dwóch kategoriach:

 • partner strategiczny

lub

 • partner franczyzowy

Myover40 to międzynarodowa marka szkoleń przeznaczonych dla sektora fitness. Oferujemy rozpoznawalną markę oraz pełen pakiet wsparcia marketingowego i indywidualne szkolenia przygotowujące do samodzielnego prowadzenia firmy. Ponadto oferujemy partnerskie wsparcie w prowadzeniu biznesu od momentu startu przez okres kolejnych 5 lat.

Partner strategiczny:

 • uzyskuje udziały w firmie, współtworzy standardy i system zarządzania oddziałami franczyzowymi;
 • wymogiem koniecznym jest posiadanie własnej działalności gospodarczej;
 • wymagany nakład inwestycji to 80.000 Euro (rozbite na 6 miesięcy);
 • przez pierwsze 2 lata współpracy zysk firmy przeznaczony jest w pełni na rozwój marki.

Partner franczyzowy:

 • uzyskuje możliwość organizowania kursów i szkoleń oraz korzystania z pełnego zaplecza marketingowo-sprzedażowego;
 • wymogiem koniecznym jest posiadanie własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia;
 • wymagany nakład inwestycji to 15.000 Euro, a po 5 latach przejście na stałą opłatę franczyzową;
 • zwrot zainwestowanych pieniędzy możliwy jest po 6 miesiącach od rozpoczęcia działalności;
 • kandydat na franczyzobiorcę musi posiadać cechy: odpowiedzialność, zorientowanie na osiągnięcie obopólnych korzyści, zaangażowane w wypełnianiu powierzonych obowiązków, zdolność zarządzania kapitałem ludzkim, samoorganizacja pracy, kreatywność, umiejętność podejmowania strategicznych decyzji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT MAILOWY myover40@gmail.com  W CELU ZAARANŻOWANIA WSTĘPNEGO SPOTKANIA.